Impresszum

Random


E-mail: hello@random.7300.hu

Munkatársak:

Schell Bence  /szerkesztő, videó, fotó/

Marketing/sales:

E-mail: sales@random.7300.hu


Banner: Link


Jogi nyilatkozat

A random.7300.hu honlapon található tartalom a működtető szellemi tulajdona. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok (fotók, videók, stb.), ahol a címben vagy a szövegben egyéb utalás található a szerző kilétére.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap formai egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A laptól értesüléseket, cikkeket, videókat és egyéb tartalmakat átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A random.7300.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A random.7300.hu tartalmai alatt Facebook alapú kommentelés található, ezáltal az ott megjelent hozzászólásokért felelősséget nem vállal.